Föreningens ändamål är att bevara de ungerska kulturella traditionerna, upprätthålla och utvidga de kulturella kontakterna mellan alla ungrare och att söka samarbete med andra, demokratiska föreningar.